Rok założenia 1990

O Firmie

„Firma INŻTOR Spółka jawna została założona w 1990 roku. Działalność rozpoczęła 1 stycznia 1991 r. jako Spółka cywilna. W 2001 roku została przekształcona w Spółkę jawną. Specjalizujemy się w remontach, budowie oraz utrzymaniu torów i rozjazdów kolejowych. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowany zespół pracowników, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracach torowych. Stawiamy na najwyższą jakość wykonywanych prac, dbałość o pracowników oraz ochronę środowiska.”
Informacje o firmie Inżtor

Oferta

- Remonty kapitalne i naprawy bieżące torów i rozjazdów kolejowych
- Budowę nowych torów i rozjazdów kolejowych
- Bieżące utrzymanie i konserwację bocznic kolejowych
- Remonty i budowę torów suwnicowych i dźwigowych
- Remonty mostów i wiaduktów kolejowych
- Roboty ziemne, drogowe i odwodnieniowe
- Badanie stanu technicznego bocznic kolejowych
- Projektowanie nowych i przebudowywanych bocznic kolejowych
- Wykonanie opracowań technicznych dotyczących nawierzchni kolejowych i obiektów inżynierskich

Wykaz prac

INŻTOR Spółka jawna wykonała prace dla 87 Inwestorów na 90 bocznicach kolejowych. Ułożyliśmy lub wyremontowaliśmy tory o długości ponad 70,00 km, wbudowaliśmy bądź naprawiliśmy 458 rozjazdów i skrzyżowań torów. Wybudowaliśmy ponad 115 przejazdów kolejowych oraz ułożyliśmy 28,35 tys. m2 dróg, placów i zabudowy torów z płyt żelbetowych lub betonu. Opracowaliśmy kilkadziesiąt projektów, regulaminów i instrukcji. Aktualnie wykonujemy prace dla: LOTOS Kolej Sp. z o. o., Grupa LOTOS S. A., GZNF FOSFORY Sp. z o. o., Drapol Sp. z o. o., Energa Kogeneracja Sp. z o. o., PORT PÓŁNOCNY Sp. z o. o.
Wykaz prac zrealizowanych przez Inżtor S.J.
Wykaz prac zrealizowanych w latach 2011-2015

Galeria

KONTAKT

81-166 Gdynia
ul. Podgórska 14/11

tel. 58 621  50 57, tel./fax 58 621 50 67
e-mail: biuro@inztor.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000026131
NIP: 586-000-42-01
REGON: 002894059


Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości