Rok założenia 1990

O Firmie

Firma INŻTOR Spółka jawna została założona w 1990 roku. Działalność rozpoczęła 1 stycznia 1991 r. jako Spółka cywilna. W 2001 roku została przekształcona w Spółkę jawną. Specjalizujemy się w remontach, budowie oraz utrzymaniu torów i rozjazdów kolejowych. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowany zespół pracowników, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracach torowych. Stawiamy na najwyższą jakość wykonywanych prac, dbałość o pracowników oraz ochronę środowiska.

Informacje o firmie Inżtor

Oferta

- Remonty kapitalne i naprawy bieżące torów i rozjazdów kolejowych
- Budowę nowych torów i rozjazdów kolejowych
- Bieżące utrzymanie i konserwację bocznic kolejowych
- Remonty i budowę torów suwnicowych i dźwigowych
- Remonty mostów i wiaduktów kolejowych
- Roboty ziemne, drogowe i odwodnieniowe
- Badanie stanu technicznego bocznic kolejowych
- Projektowanie nowych i przebudowywanych bocznic kolejowych
- Wykonanie opracowań technicznych dotyczących nawierzchni kolejowych i obiektów inżynierskich

Wykaz prac

INŻTOR Spółka jawna wykonała prace dla 97 Inwestorów na 98 bocznicach kolejowych. Ułożyliśmy lub wyremontowaliśmy tory o długości ponad 78 km, wbudowaliśmy bądź naprawiliśmy 490 rozjazdów i skrzyżowań torów. Wybudowaliśmy ponad 120 przejazdów kolejowych oraz ułożyliśmy 30 tys. m² dróg, placów i zabudowy torów z płyt żelbetowych lub betonu. Opracowaliśmy kilkadziesiąt projektów, regulaminów i instrukcji. Aktualnie wykonujemy prace dla: LOTOS Kolej Sp. z o. o., Grupa LOTOS S. A., GZNF FOSFORY Sp. z o. o., Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o., Energa Kogeneracja Sp. z o. o., PORT PÓŁNOCNY Sp. z o. o.
Wykaz prac zrealizowanych w latach 2014-2018

Galeria

KONTAKT

81-166 Gdynia
ul. Podgórska 14/11

tel. 58 621  50 57
e-mail: biuro@inztor.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000026131
NIP: 586-000-42-01
REGON: 002894059


Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości